Political Parties

From RankaBrand
Jump to: navigation, search

Political Parties

We've put this sector OFFLINE since the polictical elections ended.

Note that this section about political parties is in Dutch.

Click here to go back to the Main Page.

Introductie

Rank a Brand onderzoekt voor de landelijke verkiezingen 2010 in Nederland hoe transparant, groen en fair politieke partijen zijn. Rank a Brand beoordeelt de verkiezingsprogramma's op inhoud (beleid en standpunten) en de websites van partijen op informatie over hun eigen 'duurzame bedrijfsvoering'. Rank a Brand onderzoekt verder niet op de websites naar aanvullende standpunten of toelichtingen daarop: die informatie moet dus duidelijk uit het verkiezingsprogramma naar voren moeten komen.

Eigen Bedrijfsvoering

Vragen over Klimaatverandering Eigen Bedrijfsvoering

Politieke Partijen Klimaatverandering Eigen Bedrijfsvoering vraag 1:

Gebruikt de partij groene 'elektriciteit'?

Politieke Partijen Klimaatverandering Eigen Bedrijfsvoering vraag 2:

Wordt voor de websites van de partij gebruik gemaakt van een 'groene server'?

Politieke Partijen Klimaatverandering Eigen Bedrijfsvoering vraag 3:

Heeft de partij een beleid om de CO2 uitstoot ten gevolge van personenvervoer te beperken (woon-werkverkeer en zakelijke kilometers), bijvoorbeeld door OV of hybride aangedreven bedrijfswagens onder personeel te stimuleren?

Vragen over Milieubeleid Eigen Bedrijfsvoering

Politieke Partijen Milieubeleid Eigen Bedrijfsvoering vraag 1:

Komt al het papier dat de partij gebruikt in zijn kantoren van duurzame bronnen, zoals FSC-gecertificeerd papier?

Politieke Partijen Milieubeleid Eigen Bedrijfsvoering vraag 2:

Komt al het papieren informatie- en promotiemateriaal dat de partij verspreidt van duurzame bronnen, zoals FSC-gecertificeerd papier?

Vragen over Arbeidsomstandigheden/Mensenrechten Eigen Bedrijfsvoering

Politieke Partijen Arbeidsomstandigheden/Mensenrechten Eigen Bedrijfsvoering vraag 1:

Is de catering (zoals koffie) binnen de partij Fair Trade of anderszins gecertificeerd?

Verkiezingsprogramma

Vragen over Klimaatverandering Verkiezingsprogramma

Politieke Partijen Klimaatverandering vraag 1:
Streeft de partij de doelstelling voor Nederland na om 30% van de jaarlijkse CO2-uitstoot in 2020 te reduceren ten opzichte van 1990?

Politieke Partijen Klimaatverandering vraag 2:
Streeft de partij de doelstelling voor Nederland na om minimaal 85% van de jaarlijkse CO2-uitstoot in 2050 te reduceren ten opzichte van 1990?

Politieke Partijen Klimaatverandering vraag 3:

Wil de partij omschakelen naar 20% energie van hernieuwbare, duurzame bronnen in 2020, waarbij de productie van de hernieuwbare bronnen geen negatieve gevolgen hebben voor tropische regenwouden, milieu, klimaat, biodiversiteit en de situatie van mensen in ontwikkelingslanden?

Politieke Partijen Klimaatverandering vraag 4:

Steunt de partij de plannen voor één belastingtarief voor alle energiegebruikers, zonder uitzonderingen voor sectoren en grootgebruikers?

Politieke Partijen Klimaatverandering vraag 5:

Wil de partij energiebedrijven verplichten om een deel van de energie duurzaam (energie uit wind, water, zon, biomassa) te produceren?

Politieke Partijen Klimaatverandering vraag 6:

Is de partij voor het leveren van een garantieprijs van groene stroom aan het net (feed-in tarief), zodat ook voor particulieren groene stroom kunnen gaan leveren tegen tenminste een minimumprijs?

Politieke Partijen Klimaatverandering vraag 7:

Is de partij tegen de bouw van nieuwe kolencentrales of wil de partij de bouw alleen toestaan onder strenge voorwaarden (zoals normen voor de CO2-uitstoot of verplichting van CO2 opslag)?

Politieke Partijen Klimaatverandering vraag 8:

Heeft de partij een standpunt om energieverspilling in de woningsector tegen te gaan en noemt de partij tenminste één concreet voorbeeld?

Politieke Partijen Klimaatverandering vraag 9:

Is de partij voorstander van het investeren in en /of uitbreiden van het openbaar vervoer en noemt de partij concrete verbeterpunten of oplossingen?

Politieke Partijen Klimaatverandering vraag 10:

Steunt de partij de plannen voor duurzaam en zuinig rijden (bijvoorbeeld elektrische en hybride auto’s, duurzame bio-brandstoffen)?

Politieke Partijen Klimaatverandering vraag 11:

Is de partij voorstander van een matiging van de CO2-uitstoot door het vliegverkeer (bijvoorbeeld via een Europese vliegtax of BTW op kerosine)?

Vragen over Milieubeleid Verkiezingsprogramma

Politieke Partijen Milieubeleid vraag 1:

Is de partij voor de matiging van vleesconsumptie?

Politieke Partijen Milieubeleid vraag 2:

Is de partij voor het verduurzamen van veehouderijen en landbouw, zoals het afbouwen van de Nederlandse bio-industrie en noemt de partij tenminste één concrete maatregel?

Politieke Partijen Milieubeleid vraag 3:

Is de partij voor verbetering van dierenwelzijn in de veehouderij en noemt de partij tenminste één concrete maatregel?

Politieke Partijen Milieubeleid vraag 4:

Heeft de partij enig beleid om de visserij te verduurzamen?

Politieke Partijen Milieubeleid vraag 5:

Geeft de partij concrete oplossingen om de visserij te verduurzamen?

Politieke Partijen Milieubeleid vraag 6:

Is de partij voor het verstandiger omgaan met productverpakkingen en afval?

Politieke Partijen Milieubeleid vraag 7:

Is de partij aanhanger van het algemene principe ‘de vervuiler betaalt’?

Politieke Partijen Milieubeleid vraag 8:

Wil de partij bedrijven stimuleren tot meer openheid over de achtergrond van producten (bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn, ingrediënten en materialen, arbeidsomstandigheden, belasting op natuur en milieu, afgelegde voedsel-kilometers, CO2 uitstoot, duurzaamheid)?

Politieke Partijen Milieubeleid vraag 9:

Is de partij ervoor om herkomstlanden van grondstoffen zoals hout, palmolie en soja, te ondersteunen bij het ontwikkelen van duurzame bosprojecten en het beschermen van tropisch regenwoud?

Politieke Partijen Milieubeleid vraag 10:

Stelt de partij maatregelen voor om de import en het gebruik van duurzaam gekapt hout te stimuleren en onduurzaam gekapt hout af te remmen?

Vragen over Arbeidsomstandigheden/Mensenrechten Verkiezingsprogramma

Politieke Partijen Arbeidsomstandigheden/Mensenrechten vraag 1:

Wil de partij producten uit winkels weren waarvan de productie in strijd is met internationale afspraken op het gebied van mensenrechten, kinderarbeid of milieu?

Politieke Partijen Arbeidsomstandigheden/Mensenrechten vraag 2:

Ondersteunt de partij algemene Fair Trade principes voor ontwikkelingslanden, die moet leiden tot een betere toegang tot de wereldmarkt en weerbaarheid van eigen markten?

Politieke Partijen Arbeidsomstandigheden/Mensenrechten vraag 3:

Is de partij voor afschaffing van export subsidies op landbouw en veeteelt producten om zo dumping in ontwikkelingslanden tegen te gaan?