Generic Technology, Communication & Online - Ecology Question 4

From RankaBrand
Jump to: navigation, search

<<back to Generic Criteria Technology, Communication & Online question list.
Previous: Generic Technology, Communication & Online - Ecology Question 3
Next: Generic Technology, Communication & Online - Ecology Question 5

Question

Does the brand (company) have an effective policy in place to reduce the environmental impact of its consumer packaging and does the brand already show best practices, such as using at least 80% environmentally certified or recycled paper products?
NL: Heeft het merk (bedrijf) een effectief beleid om de milieu-impact van verpakkingen van consumentenproducten te reduceren en laat het merk reeds 'best practices' zien, zoals het gebruik van tenminste 80% milieuvriendelijk gecertificeerde of gerecyclede papierproducten?
DE: Setzt der Markenhersteller Maßnahmen um, um den Umwelteinfluss der Produktverpackung zu verringern? Werden Best Practice Maßnahmen umgesetzt (bspw. mindestens 80%-iger Gebrauch von umweltzertifizierten oder recycelten Papierprodukten)?

Reference

This question is based on Generic Ecology Question 3. For the Dutch and German version, and for references and guidelines, see Generic Ecology Question 3.